Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
(10:55 | 06/06/2018)

        Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang