V/v triển khai thực hiện việc thu hồi và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
(10:56 | 22/09/2018)