V/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong các ngày 06/10/2018 và 07/10/2018 trên địa bàn huyện Hòn Đất
(15:04 | 05/10/2018)