V/v giao đất cho ông Võ Văn Việt, địa chỉ ấp Kinh 4, xã Bình Giang
(16:32 | 13/11/2018)