V/v giao đất cho ông Huỳnh Quốc Việt, địa chỉ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành
(16:32 | 13/11/2018)