V/v giao đất cho ông Nguyễn Hữu Bình, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm
(16:41 | 13/11/2018)