Hòn Đất khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
(21:13 | 10/12/2018)

          Ngày 10/12, Ban thường vụ huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 IMG_2748.JPG

Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy HĐ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

        Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban thường vụ huyện ủy Hòn Đất đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục đưa nội dung “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt lệ định kỳ hàng tháng. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Cũng qua công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình: “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào thi đua “chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bếp ăn từ thiện”; “hiến đất xây trường học và trụ sở làm việc”. Từ đó, đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một vài địa phương, đơn vị kết quả chưa cao; việc phát hiện nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo chưa nhiều; sự chuyển biến trong hành động chưa thật sự nổi bật, rõ nét; tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; chưa tích cực học tập, tiếp thu, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng…Trong thời gian tới, Ban thường vụ huyện ủy Hòn Đất tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 21-7-2016 của Ban thường vụ huyện ủy về “nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức tránh nhiệm vụ”; đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với các tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị, địa phương. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất đã khen thưởng cho 9 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN