V/v giao đất cho bà Lê Thị Giỏi, địa chỉ khu phố Sư Nam, thị trấn Hòn Đất
(10:58 | 24/12/2018)