V/v giao đất cho bà Đinh Thị Thuý, địa chỉ khu phố Sơn Thịnh, thị trấn Sóc Sơn
(10:59 | 24/12/2018)