V/v giao đất cho hộ ông Danh Cường, địa chỉ ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn
(11:00 | 24/12/2018)