V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Thảo, địa chỉ khu phố Số Tám, xã Sơn Kiên
(11:01 | 24/12/2018)