V/v giao đất cho hộ ông Danh Hòn, địa chỉ ấp Giồng Kè, xã Bình Giang
(11:19 | 24/12/2018)