V/v giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Minh, địa chỉ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang
(11:22 | 24/12/2018)