V/v giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Hồng, địa chỉ ấp Bình Hoà, xã Bình Giang
(15:53 | 24/12/2018)