v/v giao đất cho hộ ông Nguyễn Văn Tâm, địa chỉ ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang
(15:58 | 24/12/2018)