V/v giao đất cho ông Huỳnh Văn Tâm, địa chỉ ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận
(16:15 | 24/12/2018)