Về việc Khám sàng lọc, phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo huyện Hòn Đất
(22:50 | 29/03/2019)

 

THÔNG BÁO

Về việc Khám sàng lọc, phẫu thuật mắt

miễn phí cho bệnh nhân nghèo huyện Hòn Đất

 

Theo Kế hoạch số 01/KH-2019 ngày 18/02/2019 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và Công văn số 28/CV.HBT.2019 ngày 18/3/2019 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang về việc phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo năm 2019.

Để tạo điều kiện cho Đoàn bác sĩ Nhân ái Bệnh viện Nguyễn Trãi Thành phố Hồ Chí Minh thuận tiện, giảm bớt thời gian khám trong thực hiện phẫu thuật mắt; Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian, địa điểm khám sàng lọc tại các xã, thị trấn để đảm bảo điều kiện cho bệnh nhân đi phẫu thuật mắt vào ngày 21/4/2019 (Chủ nhật) tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất, như sau:    

          

STT

Ngày, tháng, năm

Xã, thị trấn

Địa điểm khám

Ghi chú

1

10/4/2019 (thứ Tư)

Bình Giang, Bình Sơn

Trạm Y tế Bình Sơn

 

2

11/4/2019 (thứ Năm)

Nam Thái Sơn, Thị   trấn Hòn Đất, Lình Huỳnh, Thổ Sơn.

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất

 

3

12/4/2019 (thứ Sáu)

Mỹ Thuận,

Mỹ Hiệp Sơn.

Trạm Y tế Mỹ Thuận

 

 

4

 

15/4/2019 (thứ Hai)

Sơn Bình, Sơn Kiên,

Mỹ Thái.

Trạm Y tế Sơn Kiên

 

5

16/4/2019 (thứ Ba)

Thị Trấn Sóc Sơn

Trạm Y tế Sóc Sơn

 

6

17/4/2019 (thứ Tư)

Mỹ Lâm, Mỹ Phước

Trạm Y tế Mỹ Lâm

 

7

18,19/4/2019 (thứ Năm, thứ Sáu)

Khám vét

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất

 

8

21/4/2019 (Chủ nhật)

Tập trung về  phẫu thuật mắt tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất.

Sáng 21/4 bệnh nhân không ăn sáng, đến TTYT sớm để làm xét nghiệm máu.

 

(Chú ý: Những người cần được khám nhưng chưa có điều kiện để đi khám ở các điểm theo cụm, thì có thể đi khám vào các ngày khám vét tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất theo lịch).

Nhận được thông báo đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, các Trạm Y tế thông báo rộng rãi đến nhân dân trong huyện biết để đi khám và được phẫu thuật mắt./.