Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh về tình hình Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Hòn Đất
(09:11 | 03/06/2019)