Tập huấn thu nhập thông tin thị trường lao động
(14:08 | 16/07/2019)

        Ngày 16/7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức lớp tập huấn điều tra cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2019.

00144.00_00_01_39.Still006.jpg 

Lớp tập huấn thu nhập thông tin thị trường lao động

 

        Tham gia có hơn 230 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo huyện; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; công chức lao động - thương binh và xã hội, công chức văn phòng - thống kê các xã, thị trấn;  trưởng, phó ấp, khu phố. Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được báo cáo viên Hướng dẫn sổ ghi chép thông tin thị trường lao động gồm: đối tượng, phạm vi thu thập thông tin, phạm vi sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, những trường hợp cần điều tra, cập nhật, phương pháp ghi thông tin... Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững các nội dung cơ bản để công tác điều tra đạt hiệu quả, chính xác cao. Đồng thời, làm cơ sở cho việc dự báo và thực hiện các chính sách lao động - việc làm - đào tạo nghề của huyện nhằm phục vụ cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế ở địa phương. Theo kế hoạch, thời điểm điều tra, thu thập thông tin thông tin thị trường lao động sẽ được thực hiện đồng loạt trong huyện từ ngày 17/7/2019 đến hết ngày 20/8/2019. Các xã, thị trấn tổng hợp phiếu gởi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trước ngày 25/8/2019.

Tin và ảnh: Ngọc Tân