Hội nghị Sơ kết Chuyên đề quản lý xây dựng cơ bản, ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
(12:11 | 20/07/2019)

        Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), thu-chi ngân sách, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thu-chi ngân sách gắn với thực hiện Quy chế phối hợp trong xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trương Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) huyện cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Giang Quang - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

20190718_082325.jpg
Đồng chí Trương Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị
 

        Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe các ngành thông qua các báo cáo sơ kết chuyên đề về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thu-chi ngân sách; báo cáo thực hiện Quy chế phối hợp trong đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các phòng, ban, ngành, địa phương, việc chuẩn bị danh mục, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư thực hiện các dự án theo thời gian quy định, triển khai thực hiện quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực XDCB theo thẩm quyền và rút ngắn thời gian theo quy định; ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; công tác thẩm định, quyết toán các công trình trên địa bàn huyện. Đến nay, Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt gần 50 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch; thu ngân sách địa phương trên 492 tỷ đồng, đạt 57,5% kế hoạch; chi ngân sách địa phương trên 308 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 là 232 tỷ đồng, giá trị khối lượng hoàn thành 74,5 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn, giá trị giải ngân 66 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch vốn đầu tư. Tổng số danh mục công trình thực hiện trong năm 2019 gần 90 công trình, khởi công xây dựng 70 công trình, đạt trên 80%, trong đó 1 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thu ngân sách về tổng thể tuy đạt kế hoạch nhưng vẫn còn một số khoản thu, sắc thuế đạt thấp; công tác lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm ở một số đơn vị và địa phương còn chậm, bị động; công tác phối kết hợp giữa Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư), các phòng chuyên môn và địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng; công tác phối hợp vận động nhân dân giải phóng mặt bằng ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức,.. từ đó làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khải thi công và giá trị giải ngân thấp so với kế hoạch,...

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu, làm rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn, đồng thời mạnh dạn nhìn nhận, đánh giá vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để từ đó rút kinh nghiệm và đề xuẩt giải pháp khắc phục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách trong thời gian tới.
        Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng nỗ lực của các ngành và các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách, xây dựng dựng cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn đã đạt được, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như đã đánh giá trong hội nghị. Trong thời gian tới, đề nghị các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ với phương châm trao đổi, hỗ trợ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của huyện. Về quản lý ngân sách, cần tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp thu - chi, chống thất thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN. Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục thực hiện nghiêm túc đồng bộ các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện công tác xây dựng cơ bản gắn với thực hiện tốt quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực XDCB theo thẩm quyền và rút ngắn thời gian theo quy định nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác XDCB; quyết tâm đến hết Quý III năm 2019 (30/9) tỷ lệ giải ngân phải đạt 75% trở lên, đến cuối năm phải đạt 98% đối với vốn XDCB tập trung, 90% đối với vốn đầu tư phát triển. Các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND huyện và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy trình của Luật Đầu tư công,...

 

Tin và ảnh: Hồng Phương