Báo cáo về việc tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
(17:13 | 04/11/2020)