V/v tháo dỡ các đập ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt mùa khô năm 2016
(09:11 | 04/07/2016)