Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3
(07:38 | 23/08/2017)

        Ngày 22/8, huyện ủy Hòn Đất tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trần Đức Mậu – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

tw3.JPG

Quang cảnh Hội nghị

 

           Qua 20 năm thực hiện, công tác cán bộ luôn được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; Việc đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ đều được thực hiện thường xuyên, theo tiêu chí, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển và các chính sách cán bộ. Hiện tòan huyện có 89 cán bộ lãnh đạo khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Trong đó, trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm hơn 98,8%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 100%. Đối với lãnh đạo khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể xã, thị trấn là 234 đồng chí. Trong đó, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 80,6%. Hầu hết những người đứng đầu các cấp đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; có năng lực thực tiễn, uy tín và có khả năng đoàn kết, tập hợp đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị. Tính từ năm 1997 đến nay, toàn huyện đã cử đi đào tạo gần 1.500 lượt cán bộ; tuyển dụng, tiếp nhận 3 thạc sỹ và 29 cử nhân tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại huyện. Cùng với đó, cấp ủy còn tích cực tham mưu cho Ban thường vụ huyện ủy tiến hành luân chuyển 27 cán bộ.Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý những sai phạm. Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Hòn Đất tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định, Quy chế của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thường xuyên rà sót, bổ sung quy chế bổ nhiệm cán bộ và quy định phân cấp quản lý cán bộ theo hướng khoa học, hiệu quả; Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhiệm kỳ, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với việc trọng dụng, thu hút nhân tài; Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, thanh tra nhân dân trong công tác cán bộ.

Tin và ảnh: NGỌC TÂN