Tổ chức xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến đợt 02 năm 2017
(10:56 | 29/09/2017)

           Huyện Hòn Đất vừa tổ chức Hội nghị xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến đợt 2 năm 2017 theo Quyết định 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” trên địa bàn huyện.

 

 cong dan hoa tuyen.jpg

Toàn cảnh hội nghị xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến.

 

 

          Đợt này, huyện Hòn Đất tiếp nhận 67 hồ sơ ở thị trấn Hòn Đất và xã Sơn Kiên. Theo đó, các đối tượng được hưởng chế độ phải là dân công hỏa tuyến được ủy ban nhân dân cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung; được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị quân đội hoặc phục vụ các chiến trường gồm các công việc: Vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm; Vận chuyển thương binh bệnh binh; Làm đường cơ động, san lấp hố bom, đảm bảo giao thông, liên lạc; Đào hầm, xây dựng công sự, trận địa, khu vực phòng thủ. Cụ thể, dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9 năm 1945 đến ngày 20/7/1954; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 được tính trong phạm vi cả nước,  Lào và Campuchia. Đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 7/1/1979, ở phía Bắc từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, ở Campuchia từ tháng 1 năm 1979 đến 31/8/1989. Qua xét duyệt lần này, có 13/67 hồ sơ có đủ cơ sở để được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Tính từ đầu năm đến nay, huyện Hòn Đất đã tổ chức hai lần xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế” với tổng số 109 hồ sơ, trong đó có 40 hồ sơ đủ cơ sở để hưởng chế độ chính sách. Việc xét duyệt hồ sơ dân công hỏa tuyến là chính sách có ý nghĩa nhân văn, nhằm ghi nhận, tôn vinh, động viên và tri ân những người có công cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Tin và ảnh: ANH KHẢI