V/v thay thế quyết định 2154/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của UBND huyện Hòn Đất giao đất cho bà Trần Thị Thành, đ/c ấp Kinh 4, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
(16:23 | 22/11/2017)