Bão Tembin đang đi lệch xuống phía Nam và có xu hướng yếu dần
(15:22 | 25/12/2017)