V/v giao đất cho ông Võ Văn Quốc, địa chỉ ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
(10:16 | 15/01/2018)