Xã Mỹ Thái phấn đấu về đích Nông thôn mới trong năm 2018
(17:24 | 29/01/2018)

       Sáng ngày 24/01, ông Trương Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện cùng các cơ quan chuyên môn huyện Hòn Đất đã có buổi làm việc với xã Mỹ Thái về công tác xây dựng nông thôn mới của xã. 

 019666.jpg

Đ/c Trương Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất phát biểu tại buổi làm việc.

 

 

        Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn thì đến nay xã Mỹ Thái đã đạt 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới. Còn lại tám tiêu chí đang thực hiện gồm có: tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Trong tám tiêu chí đang thực hiện nêu trên có ba tiêu chí là tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và tiêu chí số 10 về thu nhập là cần thực hiện cả tiêu chí, còn lại năm tiêu chí đang thực hiện các tiêu chí thành phần. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Mỹ Thái cho biết để xã về đích nông thôn mới trong năm 2018 thì bên cạnh việc chung tay của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của nhân dân địa phương thì sự hỗ trợ về của các cơ quan chuyên môn là vô cùng cần thiết, đặc biệt là tiêu chí số 4 về điện, hiện nay toàn xã mới có 650/991 hộ sử dụng điện thường xuyên. Để đạt được tiêu chí này rất cần sự hỗ trợ của ngành điện lực trong thời gian tới.

         Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trương Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất cho rằng để hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Mỹ Thái cần chủ động phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện tốt tám tiêu chí còn lại; tích cực đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận chuyên môn, các ấp thực hiện tốt các phần việc của mình; vận động nhân dân chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới; cần kịp thời báo cáo các vướng mắc về trên để được hướng dẫn thực hiện đúng quy định. 

 

Tin và ảnh: ANH KHẢI