V/v giao đất cho ông Võ Văn Tâm, đ/c ấp Kinh Tư, xã Bình Giang
(17:35 | 29/01/2018)