V/v giao đất cho ông Dương Đỗ Phi Long, địa chỉ khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất
(17:36 | 29/01/2018)