V/v giao đất cho bà Đặng Thị Danh, đ/c khu phố Sư Nam, thị trấn Hòn Đất
(17:39 | 29/01/2018)