V/v giao đất cho ông Phạm Văn Út, đ/c khu phố Thị Tứ, thị trấn Sóc Sơn
(17:40 | 29/01/2018)