V/v giao đất cho ông Lại Học Chuẩn, đ/c khu phố Thị Tứ, thị trấn Sóc Sơn
(17:41 | 29/01/2018)