v/v giao đất cho hộ ông Mai Tiến Dũng, đ/c ấp Kinh Tư, xã Bình Giang
(17:49 | 29/01/2018)