V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thoa, đ/c ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận
(17:50 | 29/01/2018)