Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Nông thôn mới

 • Xã Lình Huỳnh quyết tâm thực hiện các tiêu chí khó

  (18:11 | 04/11/2019)

         Được Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất chọn về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong xã Lình Huỳnh đã và đang tích cực huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện, nhằm phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí theo kế hoạch đã đề ra.

 • Xã Nam Thái Sơn quyết tâm về đích nông thôn mới

  (05:43 | 26/09/2019)

          Là một trong những xã được Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất chọn về đích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào năm 2019. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Thái Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với sự nỗ lực phấn đấu cao. Tính đến thời điểm này, xã Nam Thái Sơn đã đạt được 17/19 tiêu chí và sẽ sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 • Hòn Đất huy động đa dạng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới

  (06:02 | 07/06/2019)

          Chiều ngày 5/6, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Kiên Giang, do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27-02-2013 của Tỉnh ủy trong công tác xây dựng nông thôn mới. 

 • Đảng bộ xã Mỹ Hiệp Sơn phát huy truyền thống Anh hùng

  (07:56 | 06/05/2019)

          Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất đã đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội. Tiềm năng địa phương được đánh thức, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới và đời sống của nhân dân đã từng bước nâng lên đáng kể. 

 • Mặt trận huyện Hòn Đất phát huy hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng Nông thôn mới

  (08:52 | 04/03/2019)

                 Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo nên sức sống mới cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Hòn Đất luôn xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Qua đó để cho Nhân dân thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chủ động tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn. 

 • Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2018

  (10:34 | 27/02/2019)

         Ngày 26/02, Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, đồng chí Đỗ Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Đến tham dự có đồng chí Trần Đức Mậu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 • Hòn Đất: trạm cấp nước vạn thanh đi vào hoạt động

  (16:01 | 02/01/2019)

          Qua một thời gian khẩn trung huy động mọi nguồn lực để tiến hành xây dựng, đến nay công trình Trạm cấp nước Vạn Thanh, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất đã chính thức đi vào hoạt động. Đây được coi là một nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và chủ đầu tư, nhằm chăm lo đời sống sinh hoạt của người ven biển. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 • Xã Mỹ Hiệp Sơn huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn

  (14:42 | 15/10/2018)

           Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền,Mặt trận và các đoàn thể xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng giao thông nông thôn. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại được dễ dàng, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 • Hòn Đất: Sau 2 năm xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp

  (17:01 | 04/07/2018)

             Nhiều năm qua, công tác thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hòn Đất quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên đáng kể.

 • Mỹ Lâm thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

  (14:18 | 15/05/2018)

             Với mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất đã tích cực triển khai nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm huy động sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua.