Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
33/TB-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG huyện, Trương Văn Minh tại buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Phước về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 13/04/2018
32/TB-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT năm 2018 09/04/2018
11/TB-VP UBND huyện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018 30/03/2018
104/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v tăng cường sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước 28/03/2018
19/TB-VP UBND huyện Thông báo Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế tập thể, tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 05/03/2018
15/TB-VP UBND huyện Thông báo Các lĩnh vực khác; Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Kết luận và Chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện tại Hội nghị tổng kết công tác PCCC và bảo vệ rừng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 12/02/2018
10 TB-VP UBND huyện Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kết luận và Chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Mỹ Thái về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện xây dựng NTM năm 2017 30/01/2018