Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 116

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1823/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" 14/11/2019
1809/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v chuyển Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh 13/11/2019
1802/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 11/11/2019
532/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cương công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 07/11/2019
455/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện 14/10/2019
456/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v đôn đốc, nhắc nhở và tăng cường chỉ đạo công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 14/10/2019
1598/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chủ động ứng phó khi xả lũ đập Trà Sư - An Giang vào ngày 04/10/2019 10/10/2019