Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
81/TB-VP UBND huyện Thông báo Xây dựng Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 03/11/2017
75/TB-VP UBND huyện Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị sơ kết sản xuất lúa Hè Thu, Vụ 3 năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018 và công tác tiêu thụ sản phẩm 13/10/2017
346/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chỉ đạo thực hiện hợp đồng liên kết, tieu thụ sản phẩm giống lúa Nhật (DSI) trên địa bàn huyện Hòn Đất 23/08/2017
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
21/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Thanh tra Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 12/05/2009