TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 232

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2534/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" 04/09/2021
2447/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo củaTrung ương và tỉnh 24/08/2021
594/UBND-TTr UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v không tổ chức họp công bố Kết luận thanh tra 19/08/2021
2380/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch huyện, về triển khai thực hiện Nghị định 70/2021/NĐ-CP ngày 20/07/2021 củ Chính phủ 18/08/2021
2286/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Xây dựng V/v công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/08/2021
2285/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/08/2021
2261/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương V/v mời tham dự Hội thảo trực tuyến "Thực hành chuyển đổi số cho Sales và Marketing" 06/08/2021