Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 218

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
263/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 19/02/2021
262/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chấn chỉnh tình hình gieo sạ sớm trong vụ lúa Xuân hè 2021 19/02/2021
202/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v công bố Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 08/02/2021
63/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 01/02/2021
63/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/01/2021
126/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực năm 2020 26/01/2021
16/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phòng, chóng dịch Covid-19. 11/01/2021