Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 205

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
747/UBND-PCTT UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn huyện Hòn Đất 26/11/2020
2022/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Ngoại giao V/v chuyển Công văn sô 3773/BNG-LS ngày 30/10/2020 của Bộ Ngoại giao 09/11/2020
2021/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v chuyển Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông 09/11/2020
2020/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 09/11/2020
1981/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyêng giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/11/2020
1943/VP-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thông báo đóng cửa cống trên địa bàn huyện Hòn Đất 28/10/2020
1885/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 21/10/2020