TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
44/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 19/12/2022
43/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 19/12/2022
42/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Sử dụng tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện ủy thác sang Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện 19/12/2022
41/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 19/12/2022
40/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 19/12/2022
39/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 19/12/2022
38/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, thu chi ngân sách địa phương năm 2023 19/12/2022