Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
64/TB-VP UBND huyện Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh, tại buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 02/07/2018
63/TB-VP UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại buổi làm việc với xã Nam Thái Sơn về tình hình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới và tình hình phát triển KTTT 26/06/2018
220/UBND-TNMT UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019 (cấp xã, huyện) trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 21/06/2018
54/TB-VP Chính phủ Công văn điều hành Nội vụ Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Tân tại Hội nghị Tổng kết công tác Cài cách hành chính năm 2017 31/05/2018
50/TB-VP UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị tổng kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018; triển khai kế hoạch sản xuất lúa Hè Thu 2018 22/05/2018
47/TB-VP UBND huyện Thông báo Y tế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện, Đỗ Kim Thâu tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ quý II/2018 21/05/2018
163/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Tài chính V/v thực hiện công khai luật ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 16/05/2018