Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 196

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1612/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phối hợp tuyên truyền, xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm 08/09/2020
1472/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v hướng dẫn xác định thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp 12/08/2020
1449/VP-TH UBND huyện Báo cáo Tư pháp V/v thụ hưởng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 11/08/2020
1445/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 11/08/2020
492/UBND-VP Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai cài đặt Khẩu trang điện tử Bluezone 10/08/2020
566/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Thông tin truyền thông V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh 07/08/2020
485/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hòn Đất 06/08/2020