Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 100

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1293/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Công an V/v thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/08/2019
1251 VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai 09/08/2019
1179/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v đăng ký các sản phẩm để tham gia chương trình kết nối cung cầu các tỉnh, thành ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh 26/07/2019
306/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Xây dựng V/v đôn đốc hoàn chỉnh dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 19/07/2019
1135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp lần 2 18/07/2019
284/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác thủy hải sản trên địa bàn huyện 08/07/2019
283/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành 08/07/2019