Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 100

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
906/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020 11/06/2019
95/BCĐ-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện 27/05/2019
774/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
187/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v chuẩn bị các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND huyện 20/05/2019
176/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế V/v đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 08/05/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
59/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Quốc phòng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 07/05/2019