Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 117

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
269/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm soát ngăn chặn tạp chất trong tôm 02/07/2019
260/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa, bão, lũ năm 2019 28/06/2019
941/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương V/v truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện đối với Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang 17/06/2019
906/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020 11/06/2019
95/BCĐ-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện 27/05/2019
774/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 24/05/2019
187/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v chuẩn bị các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND huyện 20/05/2019