Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2020/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất về việc ban hành Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng chính sách khi từ trần 03/07/2020
03/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/05/2020
02/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư V/v chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 29/05/2020
10/BC-HDND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" 15/04/2020
1700/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòn Đất 14/04/2020
291/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Y tế V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Hòn Đất 03/02/2020
01/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 02/01/2020