TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10207/QĐ-UBND UBND huyện Nghị quyết Tài chính Về việc công khai dự toán ngân sách huyện Hòn Đất năm 2022 21/05/2022
10206/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc công khai quyết toán ngân sách huyện Hòn Đất năm 2020 21/05/2022
04/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 20/05/2022
98/TTr-UBND UBND huyện Dự thảo văn bản Giáo dục và Đào tạo Về việc lấy ý kiến bổ nhiệm lại Hiêu trưởng Trường Trung học cơ sở Giồng Kè, Trường Tiểu học Mỹ Phước, Trường Tiểu học Phước Thạnh; Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Thạnh 06/05/2022
94/TTr-UBND UBND huyện Dự thảo văn bản Tư pháp Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tư pháp 29/04/2022
2317/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Lâm 29/04/2022
2316/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Bình 29/04/2022