TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
50 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Hòn Đất khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 19/12/2023
54 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 15/12/2023
53 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 15/12/2023
52 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Về việc điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 15/12/2023
51 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Tài chính Về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2023 15/12/2023
49 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Thông qua Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Hòn Đất huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang đến năm 2035 15/12/2023
48 NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Thông qua Đồ án Quy hoạch chung thị trấn Sóc Sơn huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 15/12/2023