Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 82

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
187/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v chuẩn bị các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND huyện 20/05/2019
176/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế V/v đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 08/05/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
59/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Quốc phòng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 07/05/2019
172/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế; BHXH Việt Nam V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hòn Đất 04/05/2019
170/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 04/05/2019
80/KH-BCĐ UBND huyện Công văn điều hành Công an Kế hoạch xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 26/04/2019