Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 102

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
284/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác thủy hải sản trên địa bàn huyện 08/07/2019
283/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành 08/07/2019
278/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 05/07/2019
1041/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v rà soát, cập nhật, xây dựng quy trình và niêm yết TTHC mới công bố lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Ngành Nông nghiệp và PTNT 03/07/2019
1032/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v rà soát, cập nhật, xây dựng quy trình và niêm yết TTHC mới công bố ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 02/07/2019
1035/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v rà soát, cập nhật, xây dựng quy trình và niêm yết TTHC mới công bố trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã và Hợp tác xã, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư 02/07/2019
269/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm soát ngăn chặn tạp chất trong tôm 02/07/2019