Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 86

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59/KH-UBND UBND huyện Công văn điều hành Quốc phòng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 07/05/2019
172/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Y tế; BHXH Việt Nam V/v tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Hòn Đất 04/05/2019
170/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 04/05/2019
80/KH-BCĐ UBND huyện Công văn điều hành Công an Kế hoạch xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 26/04/2019
117/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Công thương V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2019 26/03/2019
115/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 25/03/2019
95/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện 13/03/2019