Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
349/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 06/09/2018
343 UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v đề nghị hỗ trợ lực lượng gia cố bờ bao chống lũ năm 2018 trên địa bàn huyện Hòn Đất 01/09/2018
344/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với lũ lớn năm 2018 trên địa bàn huyện 01/09/2018
970/VP-TH UBND huyện Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng; Tài chính V/v góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/08/2018
92/TB-VP UBND huyện Thông báo Quốc phòng Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thanh Văn tại Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 31/08/2018
336/UBND-NNPTNT UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường chỉ đạo công tác ứng phó với lũ 29/08/2018
88/TB-VP UBND huyện Báo cáo Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Tân tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện tháng 08/2018 (mở rộng) 28/08/2018