Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 73

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
955/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tuyên truyền, phổ biến, và triển khai thực hiện một số nội dung, chính sách mới về phát triển thủy sản của Chính phủ 28/08/2018
335/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Giao thông vận tải V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 27/08/2018
326/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác; Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới 23/08/2018
310/UBND-VP UBND huyện Báo cáo BHXH Việt Nam; Giáo dục và Đào tạo; Y tế V/v đẩy mạnh bảo hiểm ý tế học sinh năm học 2018 - 2019 15/08/2018
309/UBND-TNMT UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện 15/08/2018
304/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới 14/08/2018
299/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã 09/08/2018