Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 33

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Hòn Đất 25/07/2019
07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng kết dư ngân sách huyện 2016 25/07/2019
12/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 25/07/2019
22/1018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
3904/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 10/09/2018
3774/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện 21/08/2018
03/2018/L-CTN Chủ tịch nước Luật Thanh tra Luật Tố cáo 25/06/2018