TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
114/TB-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Trương Văn Minh tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão Tembin 23/12/2017
552/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v ứng phó với bão gần bờ (bão số 16 - Tembin) 24/12/2017
560/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v khẩn cấp ứng phó với bão số 16 - Tembin 25/12/2017
34/TB-VP UBND huyện Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Xây dựng Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị thông qua kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong đầu tư XDCB và trong công tác quản lý ngân sách cấp huyện, xã 13/04/2018
50/TB-VP UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị tổng kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018; triển khai kế hoạch sản xuất lúa Hè Thu 2018 22/05/2018
63/TB-VP UBND huyện Báo cáo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại buổi làm việc với xã Nam Thái Sơn về tình hình thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới và tình hình phát triển KTTT 26/06/2018