TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 252

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
21/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Thanh tra Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 12/05/2009
346/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chỉ đạo thực hiện hợp đồng liên kết, tieu thụ sản phẩm giống lúa Nhật (DSI) trên địa bàn huyện Hòn Đất 23/08/2017
75/TB-VP UBND huyện Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị sơ kết sản xuất lúa Hè Thu, Vụ 3 năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018 và công tác tiêu thụ sản phẩm 13/10/2017
81/TB-VP UBND huyện Thông báo Xây dựng Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 03/11/2017
89/TB-VP UBND huyện Thông báo Ý kiến luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2017 04/12/2017
514/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 30/11/2017