Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
35/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 13/04/2015
90/2103/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Nghị định Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 08/08/2013